Termeni si conditii Totix Soft

1. Definitii :

TOTIX SOFT : site-ul de internet, precum si ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispozitie de S.C. TOTIX HARD SOFT S.R.L. prin intermediul site-ului www.totixsoft.ro, in special cele de acces la aplicatii de gestionare si administrare a magazinelor online, sincronizarea datelor din contul de client, asistenta pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Client: persoana juridica care face o comanda pe site-ul www.totixsoft.ro, pe email la contact@totixsoft.ro sau se inregistreaza ca utilizator.

Comanda: comanda de achizitionare a unuia sau mai multor servicii afisate in site-ul www.totixsoft.ro, realizata de un client care isi doreste sa beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoana fizica ce viziteaza website-ul www.totixsoft.ro, fara a fi achizitionat servicii si fara a fi facut o Comanda.

Contract: prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.

"Acceptarea ofertei" – finalizarea de catre Beneficiar a procesului de creare a unui cont pe totixsoft.

2. Obiectul contractului de prestari servicii si modalitatea de acceptare

2.1 Prezentul contract reprezinta serviciul web propus de S.C. TOTIX HARD SOFT S.R.L. si este necesara semnarea acestuia inainte de comandarea oricarui tip de abonament de pe site-ul www.totixsoft.ro. Acceptarea din partea clientului a ofertei S.C. TOTIX HARD SOFT S.R.L. se realizeaza prin bifarea casutei – Sunt de acord cu Termenii si Conditiile de Utilizare , in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002.

2.2. Bifarea casutei aratate mai sus, reprezinta o semnatura electronica, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice nr. 455/2001, avand aceeasi valoare cu o semnatura olografa.

2.3. Pentru dovedirea termenilor si conditiilor de utilizare a platformei TotixSoft existente si in vigoare la data semnarii prezentului contract, precum si la data confirmarii comenzii de catre client, site-ul www.totixsoft.ro permite salvarea si/sau printarea acestora si care va cuprinde in mod obligatoriu data realizarii acestor operatiuni.

2.4. Orice comanda realizata prin intermediul www.totixsoft.ro se supune conditiilor prevazute atat in prezentul Contract de prestari servicii cat si cadrul platformei www.totixsoft.ro .

2.5. Obligatia Clientului este de a lua la cunostinta de aceste conditii inainte de a realiza o comanda sau a-si deschide un cont. Toate comenzile si deschiderea contului implica acceptarea de catre Client a tuturor acestor conditii de prestari servicii.

2.6. Acceptarea prezentului contract de catre Client se face prin bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare”.

2.7. TOTIX HARD SOFT S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentele conditii de prestari servicii in orice moment. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea in vigoare pe www.totixsoft.ro, la momentul la care s-a plasat comanda de catre Client.

2.8. TOTIX HARD SOFT S.R.L., in calitate de operator al site ului www.totixsoft.ro, presteaza pentru Client servicii de acces la platforma totixsoft si asistenta pentru aceasta platforma, oferind aceste servicii sub forma unui abonament lunar.

2.9. Serviciile pot fi accesate prin intermediul unui web browser.

2.10. Lista de servicii oferite de programul totixsoft si preturile acestora sunt publicate si actualizate pe www.totixsoft.ro .

2.11. Prezentul contract de prestari servicii este insotit si trebuie interpretat impreuna cu Politica de Confidentialitate a portalului www.totixsoft.ro.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se incheie si este valabil pe o perioada ce coincide cu durata de valabilitate a abonamentului ales (anual sau lunar) incepand de la data plasarii comenzii sau de la data crearii contului, iar obligatiile Partilor intra in vigoare de la aceasta data.

3.2. Odata cu efectuarea platii tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse in pachetul abonamentului catre Prestator.

3.3. Anularea comenzii de catre Client, se poate efectua doar pana in momentul efectuarii platii.

3.4. Orice erori survenite la comanda emisa de Client, pot fi corectate doar pana in momentul confirmarii platii de catre Prestator printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail : contact@totixsoft.ro

3.5. Abonamentul incheiat cu Clientul se va prelungi in mod automat, fara necesitatea indeplinirii vreunei alte formalitati, in situatia in care Clientul nu notifica renuntarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului.

4. Pretul si efectuarea platii

4.1. In momentul finalizarii comenzii ”online”, pentru serviciile prestate, Clientul va fi obligat la plata catre TOTIX HARD SOFT S.R.L. a unei sume lunare, de tipul unui abonament, conform facturii emise de catre Prestator, in functie de preturile afisate de catre acesta la momentul emiterii comenzii.

4.2. Facturarea abonamentului lunar se va realiza de catre Prestator, pana in data de 15 a fiecarei luni, pentru luna in curs, raportat la cursul BNR+2%.

4.3. Termenul de plata al contravalorii facturii astfel emise, va fi de 7 zile calendaristice de la data comunicarii facturii.

4.4. Factura se va comunica Clientului la adresa de email indicata de acesta.

4.5. In situatia in care, in termen de 7 zile calendaristice de la data scadentei, Clientul nu achita contravaloarea facturii, serviciul oferit in baza prezentului Contract, se va suspenda in mod automat.

4.6. In cazul in care, in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei, respectiv in a 22-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, Clientul nu achita contravaloarea facturii restante, prezentul contract se considera reziliat de plin drept, fara nicio somatie si fara indeplinirea vreunei alte formalitati. Din momentul incetarii contractului, serviciul inceteaza de drept prin stergerea de pe platorma a tuturor informatiilor clientului.

4.7. TOTIX HARD SOFT S.R.L. va emite notificari de plata regulate, prin email sau in aplicatie, in conformitate cu tipul de abonament ales de catre Client, iar pe baza acestora, Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

5. Valabilitatea ofertelor de servicii

5.1. Atat serviciile oferite cat si pretul acestora, vor fi considerate valabile in perioada in care acestea sunt afisate pe www.totixsoft.ro.

5.2 Obligatiile TOTIX HARD SOFT S.R.L. vor fi scadente numai dupa momentul efectuarii platii de catre Client a serviciului selectat.

5.3. Orice modificari cu privire la tarifele aplicate sau la serviciile oferite, vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicatiei cu cel putin 15 zile inainte. Serviciile de mentenanta ale aplicatiei vor fi anuntate prin intermediul aplicatiei sau prin e-mail.

5.4. Clientul este responsabil cu privire la actualizarea datelor din contul sau de utilizator.

5.5. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu isi asuma nicio responsabilitate referitoare la eventuale prejudicii de orice natura, generate de imposibilitatea accesarii adresei de e-mail declarate de catre Client in contul sau de utilizator.

5.6. Cu conditia achitarii la zi a abonamentului ales, Clientul va avea acces la programul totixsoft pana la renuntarea la serviciu si/sau stergerea contului de Client.

5.7. TOTIX HARD SOFT S.R.L. isi asuma o obligatie de diligenta privind asigurarea accesului permanent la serviciile totixsoft, cu o disponibilitate lunara a serviciului in masura de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanta anuntate in prealabil prin e-mail sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanta neanuntate.

5.8. Daca Clientul nu a avut posibilitatea accesarii serviciului din motive imputabile TOTIX HARD SOFT S.R.L., pentru o perioada mai mare decat cea mentionata mai sus, acesta poate cere doar rambursarea proportionala a abonamentului platit pentru perioada in care serviciul nu a fost disponibil.

5.9. In conditiile in care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile doar TOTIX HARD SOFT S.R.L., Clientul isi poate exporta nomenclatoarele de produse, clientii si comenzile in format tabelar, insa TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu isi poate asuma vreo obligatie legata de modul cum aceste date pot fi incarcate in alte sisteme informatice.

5.10. Baza de date si toate informatiile aferente Clientului se sterg automat in momentul incetarii contractului fara nici o alta responsabilitate din partea Prestatorului.

5.11. TOTIX HARD SOFT S.R.L. va depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidentialitatii datelor primite de la Client si introduse in contul de utilizator sau folosite in aplicatiile TOTIX HARD SOFT S.R.L.

6. Drepturile si obligatiile partilor

6.1. Drepturile si obligatiile Clientului

6.1.1. Clientul este direct raspunzator pentru intreg continutul existent in contul sau, precum si pentru orice incalcare a legii sau a drepturilor unor terte persoane.

6.1.2. Clientul are obligatia de a respecta intocmai prevederile legale referitoare la drepturile de autor si la protectia datelor cu caracter personal in ceea ce priveste datele introduse in sistem.

6.1.3. Clientul va avea intreaga raspundere legala pentru crearea, personalizarea si administrarea platformei de pusa la dispozitie de TOTIX HARD SOFT S.R.L.

6.1.4. Clientul declara ca are cunostinta de dispozitiile legale in vigoare cu privire la activitatea pe care o desfasoara si se obliga sa foloseasca serviciile TOTIX HARD SOFT S.R.L. cu respectarea tuturor normelor legale aplicabile acestei activitati.

6.1.5. Clientul are responsabilitatea de a inregistra si procesa datele cu caracter personal numai conform prevederilor legale in vigoare, cu respectarea intocmai a legislatiei in vigoare in acest domeniu, TOTIX HARD SOFT S.R.L. nefiind responsabil pentru niciun fel prejudicii sau incalcari ale drepturilor tertelor persoane, rezultate din activitatea Clientului prin intermediul platformei TotixSoft.

6.1.7. Clientul declara ca a inteles pe deplin si este de acord cu Termenii si Conditiile portalului www.totixsoft.ro.

6.2. Drepturile si obligatiile TOTIX HARD SOFT S.R.L.

6.2.1. TOTIX HARD SOFT S.R.L. va asigura:

- Accesul Clientului la platforma totixsoft pentru administrarea magazinului ”online” pus la dispozitie prin intermediul acesteia, in schimbul platii la termen a costului abonamentului ales, avand dreptul suspendarii accesului la platforma, in caz de neplata a acestui abonament precum si in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate de catre Client prin prezentul Contract.

- Asistenta de specialitate, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:30 prin email sau telefonic in functie de tipul de abonament platit de client pentru probleme legate de platforma.

- Serviciul de ”Backup” saptamanal al datelor introduse in sistem de catre Client;

- Conectarea la sistem de pe orice tip de dispozitiv cu acces la Internet, prin intermediul unui browser web.

6.2.2. In baza prezentului Contract, TOTIX HARD SOFT S.R.L. ofera Clientului un drept de utilizare (licenta) neexclusiva si nelimitata in timp, precum si spatiu pentru folosirea aplicatiilor de pe site-ul www.totixsoft.ro. Prestatorul va actiona, prin intermediul www.totixsoft.ro ca un gazduitor pentru continutul adaugat de Client, in conditiile Legii 365/2002 privind comertul electronic.

6.2.3. TOTIX HARD SOFT S.R.L. isi rezerva dreptul de a suspenda contul de utilizator al Clientului precum si de a bloca accesul la acesta, in situatia in care va primi o notificare de la o autoritate oficiala cu privire la existenta unor servicii cu o aparenta nelegala, realizate de catre Client.

6.2.4. TOTIX HARD SOFT S.R.L. isi rezerva dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale de catre Client si de a le face publice, prin includerea lor rapoarte si analize globale.

6.2.5. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu va fi responsabil in cazul in care Clientul isi va pierde parolele de acces la contul de utilizator, sau pentru activitati ce pot compromite contul Clientului, si care nu se datoreaza culpei TOTIX HARD SOFT S.R.L..

6.2.6. Clientul va fi responsabil si pentru orice incalcare a normelor legale de catre utilizatorii agreati de catre acesta.

7. Responsabilitati privind accesul neautorizat

7.1. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informatiilor transmise de catre Client.

7.3. In cazul unui acces neautorizat la elementele ne-publice ale platformei totixsoft, sau accesul altor persoane in afara celor autorizate la un cont gazduit de Prestator, constituie infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic, urmand a fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

8. Raspunderea contractuala

8.1. Clientul garanteaza autenticitatea, legalitatea si corectitudinea datelor introduse in platforma TotixSoft, fiind responsabil atat de acuratetea si actualizarea acestora, precum si de modalitatea si scopul in care, atat Clientul cat si utilizatorii contului, utilizeaza serviciile puse la dispozitie de TOTIX HARD SOFT S.R.L..

8.2. Clientul declara ca este de acord si va despagubi TOTIX HARD SOFT S.R.L. pentru orice paguba, costuri sau limitari de profit care apar ca urmare a oricaror actiuni si/sau inactiuni ilicite din partea acestuia, in procesul de utilizare a platformei totixsoft.

8.3. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu isi asuma raspunderea, in nicio situatie, pentru nicio dauna sau eroare pricinuita direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii ori a lipsei regularitatii informatiilor si serviciilor furnizate de site.

8.4. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu garanteaza acuratetea, corectitudinea sau caracterul actual al informatiilor ori serviciilor furnizate de site.

9.Rezilierea si Incetarea contractului

9.1. Prezentul contract va putea fi reziliat de comun acord de catre Partile contractante.

9.2. Oricare dintre Parti va putea trece la rezilierea unilaterala a prezentului contract, in situatia in care cealalta Parte nu isi indeplineste, in mod culpabil, una sau mai multe obligatii esentiale asumate prin contract.

9.3. Oricare dintre Parti va putea solicita rezilierea unilaterala a prezentului contract, cu conditia acordarii unui preaviz in scris, de 30 de zile.

9.4. Prezentul contract va inceta, in caz de dizolvare, lichidare, faliment si retragerea autorizatiei de functionare a uneia dintre Parti.

10. Exonerarea de raspundere a Prestatorului

10.1. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu va fi raspunzator fata de terti, persoane fizice sau juridice, pentru niciun prejudiciu material, banesc sau de orice alta natura, rezultat din conduita Clientului si incalcarea de catre acesta a oricaror obligatii legale, daca acestea nu sunt cauzate din culpa TOTIX HARD SOFT S.R.L.

10.2. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu va fi raspunzator in situatia in care utilizarea serviciilor oferite, nu va indeplini cerintele si asteptarile Clientului;

10.3. TOTIX HARD SOFT S.R.L. nu va fi raspunzator in situatia in care accesul si folosirea serviciilor nu se va desfasura in permanenta in cele mai bune conditii, fara intreruperi, erori de functionare si in deplina siguranta;

10.4. Serviciilor oferite de Prestator nu li se vor aplica niciun fel de conditii, garantii sau orice alti termeni, cu exceptia celor prevazuti in mod explicit in prezentul acord.

11. Confidentialitate

11.1. Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (incusiv termenii si conditiile prezentului contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract.

11.2. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.

11.3. Nici una din Partile contractante nu are dreptul, fara acordul scris prealabil al celeilalte Parti, de a face cunoscuta orice informatie confidentiala unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in derularea si executarea contractului.

11.4 Fiecare dintre Parti consimte ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.

11.5. Partile se vor abtine, sub sanctiunea platii de daune-interese, de la orice acuzatii publice sub orice forma, fata de cealalta parte, obiectul contractului, persoanele afiliate partilor sau oricare alti parteneri declarati sau despre care a luat la cunostinta de la momentul negocierii si pana la incetarea contractului.

12. Forta majora

12.1. Forta majora inseamna orice eveniment imprevizibil si insurmontabil, care nu poate fi controlat de nici una din Parti si care face imposibila indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor acestora, sau care face executarea obligatiilor atat de dificila incat aceasta poate fi considerata imposibila. Cazurile de forta majora includ fara a se limita la acestea: razboi, conflicte si operatiuni similare razboiului indiferent claca s-a declarat sau nu s-a declarat starea de razboi), invazie, rebeliune, revolutie, insurectie, revolta împotriva autoritatii, lovitura de stat civila sau militara, manifestatii violente si acte de terorism; cutremure, alunecari de teren, activitate vulcanica, incendii, inundatii, taifunuri sau cicloane.

12.2. Daca una dintre Parti este impiedicata, intampina dificultati sau intarzie executarea unei obligatii prevazute in Contract din cauza unui caz de forta majora, aceasta va notifica in scris celeilalte Parti existenta si circumstantele acestui caz in termen de 7 (sapte) zile de la interventia sa. In termen de 15 zile de la producerea cazului de Forta Majora, Partea afectata va remite celeilalte Parti un certificat emis de catre Camera de Comert si Industrie prin care se atesta Forta Majora.

12.3 O Parte care notifica celeilalte un caz de Forta Majora va fi scutita de executarea sau executarea la timp a obligatiilor ce ii revin prin Contract, atata timp cat cazul de forta majora subzista, in masura in care Partea este impiedicata, intampina dificultati ori este intarziata executarea obligatiilor sale ca urmare a respectivului caz de forta majora. Partea afectata de cazul de Forta Majora va face tot ce ii sta in putere pentru a micsora impactul acestuia asupra executarii Contractului si a obligatiilor ce ii revin prin acesta.

12.4 Cu exceptia unei dispozitii contrare convenite de Parti, daca executarea oricareia dintre obligatiile din acest contract este impiedicata, se face cu dificultate sau este intarziata pentru mai mult de 60 (saizeci) de zile, acest Contract va fi considerat reziliat si nici una dintre Parti nu va putea pretinde despagubiri, penalitati, dobanzi sau orice alte compensatii de la cealalta Parte invocand cazul de Forta Majora.

13. Litigii si Legea aplicabila

13.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea româna.

13.2 Orice modificari ale prezentului Contract care nu au fost incheiate in scris, nu vor fi luate in considerare.

13.3 Partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabila a oricarui litigiu izvorand din sau in legatura cu acest Contract ori in legatura cu interpretarea acestuia. Orice litigiu izvorand din sau in legatura cu acest Contract, ori cu privire la incheierea, executarea sau incetarea acestuia, care nu va putea fi rezolvat pe cale amiabila, va fi solutionat de catre instanta competenta pe raza locului unde se afla sediul social al Prestatorului.

14. Dispozitii finale

14.1. Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului contract si acestea sunt acceptate in mod expres prin semnarea contractului, orice intelegere anterioara neproducand efecte juridice intre acestea.

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor prin incheierea unui act aditional la prezentul contract. Anexa face parte integranta din contract.

14.3. Orice notificare catre TOTIX HARD SOFT S.R.L. trebuie trimisa electronic la adresele de email contact@totixsoft.ro

Prezentul contract reprezinta vointa liber exprimata si neviciata a partilor, care l-au semnat prin reprezentant legal, dupa ce l-au citit si declara ca au inteles pe deplin toate clauzele contractuale.

ANEXA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Preambul :

Prezenta Anexa prevede regulile specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de catre Client, in calitate de Operator, catre TOTIX HARD SOFT S.R.L., in calitate de Imputernicit in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”), ca si orice legislatie nationala subsecventa cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Partile au convenit incheierea prezentei Anexe, parte integranta din Contract, prin care se stabilesc urmatoarele:

Definitii :

„Regulamentul General privind Protectia Datelor” sau „GDPR” -inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) si aplicabil de la 25 mai 2018. „date cu caracter personal” inseamnă orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern. „imputernicit” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care primeste de la operator, spre prelucrare, anumite date cu caracter personal avand obligatia legala de a asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si obligatia de a notifica operatorul in cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

1. Obiectul prelucrarii

1.1. Obiectul prelucrarii datelor personale il reprezinta prelucrarea de catre Imputernicit a datelor personale trimise de catre Operator in scopul furnizarii serviciilor stipulate in contractul principal de servicii totixsoft. Persoana imputernicita va actiona doar in baza instructiunilor/solicitarilor scrise ale operatorului.

2. Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii 2.1. Datele personale puse la dispozitie de catre Operator prelucrate in temeiul acestui contract sunt date personale (nume si prenume, adresa de email, telefon, adresa).

2.2. In functie de dorinta Operatorului, se colecteaza si date cu caracter special, cum ar fi :cont bancar, CNP, seria si numarul actului de identitate, utilizator de email, parole, adresele de email pe care se transmit informatii.

2.3. Categoriile de persoane vizate sunt: angajați ai Operatorului si clienti ai Operatorului.

3. Durata prelucrarii

3.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat Contractul incheiat intre parti va fi in vigoare.

3.2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din GDPR, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in GDPR in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

4. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

4.1. Operatorul este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Anexe.

5. Sub-imputerniciti

5.1. Pentru sub-imputerniciti viitori, Imputernicitul primeste o autorizare generala de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau tara cu nivel adecvat de protectie recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite parti ale procesarii datelor conform prezentului contract care ofera un nivel de securitate adecvat, cel putin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligatia de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Imputernicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiectii in termen de 2 (doua) zile lucratoare.

5.2. De asemenea Imputernicitul poate trimite datele prelucrate de Operator catre alti imputerniciti ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plati) doar daca exista un contract intre Operator si acesti alti imputerniciti, ca si cererea Operatorului catre totixsoft de a trimite datele catre acest imputernicit.

6. Drepturile si obligatiile Operatorului

6.1.Dreptul sa primeasca informatii de la Imputernicit sau sa verifice prin auditor mandatat daca Imputernicitul are si pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute de GDPR; verificarea va avea loc in baza unei notificari scrise prealabile, transmisa cu cel putin 14 (paisprezece) zile lucratoare inainte de efectuarea verificarii;

6.2.Dreptul sa primeasca asistenta din partea Imputernicitului, in special pentru indeplinirea obligatiei sale de a raspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevazute de GDPR;

6.3. Dreptul de a face obiectiuni cu privire la alti sub-imputerniciti conform art.5.1;

6.4.Sa respecte obligatiile sale conform GDPR in calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Imputernicit, pe seama sa;

6.5. Obligatia de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv in ceea ce priveste informarea cu privire la prelucrarea datelor de catre Imputernicit in temeiul acestui contract;

6.6. Obligatia sa raspunda exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;

6.7. Obligatia de a implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate catre Imputernicit;

6.8. Operatorul intelege ca din momentul stergerii datelor dupa incheierea prestarii serviciilor de catre Imputernicit conform obligatiilor GDPR si a art. 8 a acestei anexe, datele nu mai pot fi recuperate si este intreaga responsabilitate a Operatorului sa se asigure ca si-a facut o copie completa a acestora;

6.9. In toate situatiile in care Operatorul este cel care trebuie sa execute o obligatie, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, Imputernicitul nu poate fi tinut de inactiunile Operatorului din sfera acelei obligatii.

7. Drepturile si obligatiile Imputernicitului

7.1. Obligatia sa informeze Operatorul, in cazul in care, in opinia Imputernicitului, o instructiune incalca GDPR si/sau alta dispozitie legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

7.2. Obligatia sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate in numele Operatorului in conformitate cu art 32 din GDPR;

7.3. Obligatia de a informa Operatorul fara intarzieri nejustificate de o incalcare a securitatii datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrarii realizate de catre Imputernicit;

7.4. Obligatia de a asista Operatorul cu toate informatiile necesare in vederea notificarii, daca este cazul, catre Autoritatea competenta pentru incalcarea securitatii datelor, dar fara a se substitui Operatorului in obligatia sa de notificare;

7.5. Obligatia de a acorda asistenta Operatorului sa asigure respectarea obligatiilor prevazute la articolele 32-36 din GDPR;

7.6. Obligatia de a asista Operatorul pentru solutionarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primita de la persoanele vizate, in legatura cu datele personale care au fost colectate si prelucrate de Imputernicit, in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acesteia. Aceasta asistenta nu se aplica in situatia in care Operatorul are deja in instrumentele tehnice furnizate de catre Imputernicit posibilitatea de a solutiona direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informatiile cu privire la ce date colecteaza);

7.7. Obligatia sa nu transmita date cu caracter personal si/sau informatii confidentiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunostinta in timpul executarii contractului;

7.8. Obligatia sa asigure instruirea personalului autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidentialitatea acestor date;

7.9. Obligatia sa includa obligatii de confidentialitate catre angajati si sub imputerniciti;

7.10. Dreptul sa dezvaluie anumite date cu caracter personal in virtutea unei obligatii legale sau a unei alte conditii prevazute de legislatie la solicitarea unei autoritati, institutii publice sau instante judecatoresti.

7.11. Dreptul de a recruta sub-imputerniciti conform art. 7 sau in situatia in care a primit aprobare din partea Operatorului;

7.12. Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistentei Operatorului, de catre Operator, in situatiile prevazute de GDPR conform art. 8, daca acestea depasesc costul lunar al serviciilor prestate de catre Imputernicit;

7.13. Dreptul de a folosi informatii statistice anonimizate ca urmare a activitatilor prestate ca urmare a acestui contract sau a intregii sale activitati;

7.14. Obligatia de a sterge toate datele colectate ca urmare a acestui contract in calitate de Imputernicit in termen de maxim 6 (sase) luni de la incetarea contractului dintre cele doua parti;

7.15. Imputernicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de catre Operator.

8. Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

8.1. Imputernicitul se obliga sa notifice Operatorul orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita Operatorului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre respectiva incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

8.2. Imputernicitul garanteaza ca va informa Operatorul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Operatorul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.

8.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, Imputernicitul va ajuta Operatorul in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau a limita prejudiciul produs Operatorului, ca o consecinta a incalcarii securitatii.

8.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, Imputernicitul este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre Operator la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre Imputernicit in numele Operatorului. In acest sens, Imputernicitul se obliga ca listele trimise Operatorului sunt complete si corecte.

9. Limitarea raspunderii

9.1. Operatorul este de acord sa exonereze Imputernicitul de orice raspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:

a) nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricarei răspunderi a Imputernicitului;

b) respectarea instructiunilor Operatorului sau nerespectarea instructiunilor Operatorului justificata in prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;

c) lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizarii unui temei legal gresit de catre Operator;

d) nerespectarea contractului din cauza unor actiuni ale Operatorului.

10. Interpretarea clauzelor si a termenilor prezentei Anexe. Clauzele standard

10.1. Toate clauzele prezentei Anexe se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor in preambulul prezentului Contract.

10.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea GDPR de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Anexe, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.

11. Autoritatea de Supraveghere

11.1. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

12. Alte prevederi

12.1. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe contact@totixsoft.ro sau pe adresa sediului social a Prestatorului , mentionata in Contract.

Prin utilizarea acestui site iti exprimi acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.